La Màster-Class « Trans/Fronterera i Diàleg de les disciplines  »

En 2011-2012, docents-investigadors procedents de diferents disciplines (dret públic, dret internacional, geografia, economia, història, italià i català, ciències polítiques, tècniques) directors(as) de Màster 2 sobre la cooperació Transfronterera (exclusivament o en especialitat) han considerat que més enllà dels ensenyaments sobre “com fer”, les “preguntes de sentit”, el “per què?” de la cooperació, que cada vegada més desafien els alumnes.  Aquest projecte pedagògic de la Màster-Class “Trans/frontera i diàleg de disciplines” va prendre forma amb la convicció que calia incorporar aquesta dimensió en la formació dels joves professionals.

7 edicions han tingut lloc:

1a Màster-Class: 24 i 25 de gener del 2013 a Marsella
Temàtica: « Fronteres i Cooperacions: bens comuns i valors compartides: de la lògica de competitivitat / confrontació a la lògica de cooperació: l’humà, les cultures i els sagrats».

2a Màster-Class: 12 i 13 desembre del 2013 a Marsella
Temàtica: « Frontereres i límits, Management intercultural de projectes, gestió dels espais transnacionals i cooperació territorial europea. La contribució de la cooperació transfronterera a la política europea de veïns/propera»

3a Màster -Class: 21 i 22 de gener del 2015 a Marsella
Temàtica: « La cooperació territorial europea i descentralitzada, entre diplomàcia inter-etàtic i diplomàcia territorial? »

4a Màster -Class: 26, 27 i 28 de gener del 2016 a Marsella
Temàtica: « L’edat de les transicions cap a un altra generació d’actors? 25 ans de cooperació transfronterera »

5a Màster -Class: 18, 19 i 20 de gener del 2017 a Marsella
Temàtica:  « Joves professionals i relacions de veïnatge i de proximitat al si de la Unió Europea, entre conflictes i cooperacions »

6a Màster -Class: 31 de gener, 1 i 2 de febrer del 2018 a Marsella
Temàtica: « Conciliar desenvolupament local, mobilitat i seguretat a les fronteres : visions contràries? »

7a Màster -Class: 30 i 31 de gener, 1 de febrer del 2019 a Barcelona

Temàtica:  « Diplomàcia Territorial i innovació »