Dimecres 30 de gener del 2019

16H : 1a presentació dels treballs preparatoris per cada màster

 Moderador: R. Botteghi – Eng. Territorial honorari-ex Prof. associat Universitat-ICM-Marsella

1/ Aix-Marseille-Université (AMU)-M2 DDTPMI “La innovació en favor del social”

Grans testimonis: R. Botteghi i M. Camiade

2/ Universitat de Niça-Sophia-Antipolis-M2 RFI «El sistema el país italià: el cas del Piemont»

Grans testimonis: JP Darnis i M. Vernazza

3/ IEP Estrasburg m2-m2 RI ” Innovacions tecnològiques i militars per a la gestió de les fronteres en l’àrea mediterrània “.

Grans testimonis: B. Wassenberg i P. Tzvetanova

4/ Universitat de Niça-Sophia-Antipolis-M2 ACT “La necessitat d’una seguretat jurídica en l’acció externa de les autoritats locals”

Grans testimonis: P. Weckel i D. amb

   18H -18H30 Pausa

 

5/ Universitat de Florència- Master’s Degree in International Relations and European Studies  (RISE) ” ESI Funds & Italy : the case of Tuscany Weaknesses and Opportunities  ”

Grans testimonis: V. Fargion i M. D Tozzi

6/ Universitat de Nantes-Màster 2 IPEI “Els projectes europeus i la diplomàcia de ciutat”

Grans testimonis: M. Catala et P. Massis

7/ ITIRI Universitat d’Estrasburg i Hochschule-Kehl “Promoure la innovació per la cooperació regional – El cas de la Fôret Noire”

Grans testimonis: H. Drewello i V. Hänsch-Hervieux

8/ Universitat d’Artois-M2 DTAE “De la iniciativa al sistema, l’acció del Departament de Pas-de-Calais per a la gestió de détroits. »

Grans testimonis: Reitel B. i B. Moullé