– Bayó Enric, Cap del servei Innovació del departament Acció, Generalitat de Catalunya.

– Becat Joan, Catedràtic emèrit UPVD, Perpinyà, membre de l’IEC, Barcelona

– Bech Joaquim, Professor, Wirtschaftsförderung und Regionalökonomie, Hochschule, Kehl (Alemanya).

– Botteghi Robert, Enginyer territorial honorari, ex-catedràtic de les universitats associades CERDACFF (DITER), Facultat de dret i ciència política, Universitat Côte d’Azur – ICM.

– Camiade Martina, Catedràtica en història, Delegada a Perpinyà de l’Institut d’Estudis Catalans, Barcelona.

– Carreras Albert, Catedràtic d’histôria i Institucions econòmiques, UNiversitat Pompeu Fabra, Barcelona, membre de l’IEC.

– Catala Michel, Catedràtic en història contemporània, Director de l’Institut d’Estudis Europees i globals Alliance Europa, Universitat de Nantes.

– Cathala Benoit*, Responsable de la missió Europe, CNFPT – INET – Estrasburg.

– Combrisson Patrick*, Consell regional PACA, cooperació transfronterera i massís alpí, Marsella.

– Corominas Piulats Maria, Presidenta de la secció filosofia i ciències socials, IEC, Barcelona, catedràtica UAB

– Darnis Jean Pierre, Catedràtic, director del Màster 2 Relacions italofranceses, Universitat de Niça Sophia Antipolis.

– de Dios Marcer José María, Director de l’Institut d’Estudis Europeu, Director du master d’Integració Europea, Universitat Autonòma de Barcelona.

– Drewello Hansjörg, Catedràtic, Wirtschaftsförderung und Regionalökonomie, Hochschule, Kehl (Alemanya).

– Dürr Daniel, Catedràtic en dret públic, Director Màster 2 « Acció econòmica i cooperació de les col·lectivitats territorials a Europa » Universitat de Lió 2 – Lumière.

– Hänsch-Hervieux Verena, Professora, coresponsable del master MCRT, Wirtschaftsförderung und Regionalökonomie, Hochschule, Kehl (Alemanya).

– Huet Guillaume, Director cooperació euro-mediterrània – Regió Sud – Marsella.

– Guy Elen, Enginyer, Doctoranda cooperació transfronterera, IEP, Universitat d’Estrasburg.

– Leroy Flora, Conferència de les Regions Ultraperifèriques Marítimes – CRPM, Barcelona.

– Moullé François, Catedràtic en geografia, director dels estudis, Universitat d’Artois

– Moustier Emmanuelle*, Catedràtica en Ciències Econòmiques, IMPGT- AMU. Responsable  pedagòc Màster 2 Management públic euromediterrani i sostenibilitat.

– Piquemal* Cyril, Consul General de França a Barcelona.

– Reitel Bernard, Catedràtic en geografia, Director Màster 2 « Desenvolupament dels territoris – Planificació i medi ambient » Universitat d’Artois – Arràs.

– Roucou Christophe, Director del Pol d’estudis i recerca islamocristiana, i del projecte « Maison de la Sagesse », Institut Catòlica de la Mediterrània (ICM) Marsella.

– Schirmann Sylvain, catedràtic en història contemporània, IEP- Universitat de Estrasburg

– Schlosser Daniel, Conseller Ensenyament superior i recerca, Delegació interministerial a la Mediterrània – Ministeri de l’Europa i dels Afers estrangeres (MEAE) – París.

– Strangis* David, Secretari executiu de la Comissió Intermediterrània – Delegació de la CRPM a Espanya – Barcelona (E).

– Tarrene Fabresse Claudine, Doctora en Estudis Catalans i Transfronterers a la Universitat de Perpinyà- UPVD (Laboratori CRESEM), secretària a Perpinyà de l’Institut d’Estudis Catalans, Barcelona.

– Valero Bernard, Ambaixador, Director  general de l’AVITEM (Groupement d’Intérêt Public GIP –  Agence villes territoires méditerranéens).

– Vernassa Maurizio, Catedràtic en història, Facultat de Ciència política Universitat de Pisa (I).

– Vilà Blanca, Catedràtica de dret internacional privat, UAB.

– Tozzi Maria Dina, Ex-directora de les relacions internacionals de la Regió Toscana Florència (I). Experta en programació de les polítiques europees de cohesió.

– Tzvetanova Petia, Doctor en dret, Responsable jurídica, Missió Operacional Transfronterera (MOT) – París.

– Wassenberg Birte, Catedràtica en Història Contemporània, Directora Màster 2 en  « Relacions Internacionals ». IEP Estrasburg.

– Weckel Philippe, Catedràtic en dret internacional, CERDACFF (DITER), Facultat de dret i ciència política, Universitat Côte d’Azur.