Participants

  – Bayó Enric, Cap del servei Innovació del departament Acció, Generalitat de Catalunya. – Becat Joan, Catedràtic emèrit UPVD, Perpinyà, membre de l’IEC, Barcelona – Bech Joaquim, Professor, Wirtschaftsförderung und Regionalökonomie, Hochschule,...